44. týždeň ( 26. 10. -  29 .  10 .  2020 )

Učebná látka : Dynamické znamienka  ( PZ str. 15 .) ,  rytmické cvičenia

Dynamika -  je zmena sily zvuku . Dynamika je neoddeliteľnou súčasťou každej skladby, pretože nie všetky tóny  hráme rovnakou silou.

Dynamiku v hudbe označujeme dynamickými značkami . Medzi základné patria :

piano ( p ) - slabo

mf ( mezzoforte ) - stredne silno

f ( forte ) - silno

Úlohy :

1.  spoj čiarou dynamické znamienka , ktoré patria k sebe

2. doplň chýbajúce taktové čiary v 2 /4 a 3  /4 takte ( príloha č. 1 )

3. doplň podľa seba - môžeš použiť rôzne rytmické hodnoty , ale  prosím, takty sa nesmú opakovať  -príloha č.1

4. vypracované úlohy mi prosím  pošlite na  nový  školský g mail.

43.  týždeň ( 19 . 10 . -  23 . 10 . )

Učebná látka : Hudobné pojmy , opakovanie nôt

zvuk - je všetko , čo počujeme

tón - môžeme zahrať , alebo zaspievať

- tón má 4 vlastnosti : výšku, silu, dĺžku , farbu

- len farba sa nedá vyjadriť hudobným písmom

nota - je značka tónu

notová osnova - systém , ktorý sa skladá z 5 čiar a 4 medzier 

- na začiatku notovej osnovy píšeme husľový kľúč

hudobná abeceda - tvoria ju tóny : c,d,e,f,g,a,h

takt - je úsek medzi taktovými čiarami, základná stavebná jednotka skladby


Opakovanie nôt :

napíšte celé noty  v husľovom kľúči  v tomto poradí : h 1 , f 1 ,a 1 , d 1 , c 2 , c 1 , g 1 ,e 1 

              polové noty v husľovom kľúči v tomto poradí : g 1 , c 2 , f 1 , h 1 , d 1 , e 1 , c 1 , a 1 

               štvrťové noty v husľovom kľúči v tomto poradí :  d 1 , c 2 , a 1 , h 1 , e 1 , g 1 , c 1 , f 1 

POZOR ! 

- noty c 1 - a 1 ( polové a štvrťové ) píšeme nožičkami vpravo hore

- noty h 1 , c 2 ( polové a štvrťové sa dole píšu nožičkami vľavo dole


Úlohy :

1. opakovať hudobné pojmy

2. noty napísať do   notového  zošita

3.  vypracované úlohy ( úlohy ) mi  prosím pošlite už na nový školský g mail.  Vďaka..

42. týždeň ( 12 . 10 .  - 16 . 10 .)  )

Učebná látka : Rytmické cvičenia

Úlohy :

1. zakrúžkuj takty , ktoré sú správne

2. doplň  chýbajúce taktové čiary v 2/4 a 3/4 takte

3. doplň podľa seba

4 vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.