Deň : ( 23 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Polová nota  ( notový zošitok  str. : 17 , rytmické cvičenie  str. : 18 ( vrchné cvičenie )

Polová nota : Prázdne bruško , nožička , polová je notička .

                      Rátaj , rátaj, doby dve , nech pesnička pekne znie .

Úlohy :

1. doplň rytmus ( notový zošitok str. : 17 )

- slabiky s dĺžňom budú označené polovou notou ( autíčko  trú - polová nota , bi - štvrťová )                               

                                                                               ( raketa le - štvrťová nota ,  tí - polová nota )

2. precvič si písanie polovej noty  ( 1 riadok )   prázdna notová  osnova je  na konci zošita

3. rytmické cvičenie  str . 18 ( vrchné cvičenie )  je  určené na precvičovanie rytmu v  3 / 4 takte 

- odporúčam malým hudobníkom , aby si rytmické cvičenia tlieskali a nahlas počítali  nie na  ( raz , dva , tri  ) - to je nepresné , ale na slabiky : (   pr - va , dru - ha , tre - tia )

4. Milí rodičia , veľmi pekne Vás prosím o  vytlačenie obrazových  príloh č . 1 a č.2 , ktoré budú podkladom na online hodinu v stredu . Vrelá vďaka.

5. uvidíme  sa v   stredu  ( 28 . 10 . 2020 ) na online hodine  o 16.00 hod.

Deň : ( 16 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Husľový kľúč  , opakovanie nôt

Husľový kľúč - otvára notovú osnovu a píšeme ho stále na začiatku notovej osnovy

Husľový kľúč nazývame aj G - kľúč , pretože sa začína písať z 2. linajky v notovej osnove kde leží nota g 1 !

Úlohy :

1. pospájaj bodky farbičkami ( príloha č. 1  - pod textom )

2. husľový kľúč sa skladá z 3 častí : slimáka , slučky a fajky

3. postup pri písaní husľového kľúča:

a .) začíname slimákom ( z druhej linajky ideme oblúčikom na 3 linajku a následne  na prvú )

Pozor ! slimák nesmie presahovať tretiu ani prvú čiaru v notovej osnove !

b .) po slimákovi nasleduje slučka  a fajka , ktorá prechádza cez stred slimáka

c .) precvičujte si písanie husľového kľúča  ( príloha č. 2  - pod textom )

d .) husľové  kľúče budem  hodnotiť a verím , že budú samé jednotky !

4. čítajte si noty ( str 14. - pracovný zošit )

5.  vypracované úlohy si  spoločne preberieme  na online hodine v stredu 21. 10 . 2020 o 16.00 hod.

príloha č.1 

príloha č. 2