44. týždeň ( 29 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné  hry -   osemsmerovky

Úlohy :

- vyškrtnite všetky hudobné pojmy , ktoré sú nad osemsmerovkou

- zakrúžkujte  písmená , ktoré nebudú vyškrtnuté ( tieto písmená tvoria tajničku )

- odpovede ( tajničky ) mi prosím posielajte už na nový školský g mai


43. týždeň ( 22 .  10 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné nástroje (pracovný zošit  (PZ)  str. : 12, 13 ), hlavné harmonické funkcie ( PZ str.  : 14 )

Základné ( hlavné ) harmonické funkcie - sú akordy  utvorené na 1. , 4 . , a 5 . stupni stupnice.

Akord na 1. stupni sa volá tonika ( T ), na 4 . stupni subdominanta ( S ) a na 5 . stupni dominanta ( D )

Príklad : 

Sme v stupnici D dur ( 2 krížiky ) . Hľadáme hlavné harmonické funkcie , čiže T , S , a D.

T - je akord na 1. stupni : ( d - fis - a  )

S - je akord na 4 . stupni : ( g - h - d  )

D - je akord na 5. stupni : ( a - cis - e )

Ak si napíšeš všetky tieto rozklady do notového zošita , dostaneš celú stupnicu D dur. To je  dôvod , prečo tieto harmonické funkcie sa volajú - základné.smerovky

Úlohy :

1. doplň názvy hudobných nástrojov (PZ: str. 12 )

2. zaraď hudobné nástroje do nástrojových skupín ( PZ str . : 13 )

3. vytvor akordy na 1 . , 4 . a 5 . stupni v stupnici C dur ( PZ str.  14 )

4. napíš durovú stupnicu  s 3 krížikmi smerom hore a dole , utvor od nej T , S , D .  

5. úlohy mi pošlite cez aplikáciu messenger , alebo na mail

42. týždeň    ( 15 .  10  .  2020 )

Učebná látka :  2/4 takt , rytmické cvičenia

Úlohy :

1. vytlieskaj dané rytmické cvičenia

2. dôraz dávaj na rytmické hodnoty  nôt a pomlčky

3. v 4. a 5.  rytmickom cvičení sú ligatúry ( prvú notu zatlieskaš , druhú netlieskaš, ale vydržíš jej rytmickú hodnotu )

4. tieto cvičenia sú zamerané na zdokonalenie rytmického cítenia a vo vlastnom záujme si to precvičte !