Hudobná náuka žiakov Základnej umeleckej školy

trieda Mgr. Stanislav Dvorský

Milí rodičia a priatelia hudby

Oznamujem Vám , že od 12. 10 . hodiny HN budú prebiehať prostredníctvom webovej stránky ://stanonauka67.webnode.sk //

Úlohy z HN  budem posielať po jednotlivých ročníkoch  na konkrétny kalendárny týždeň. Ak niečo z učiva nebude jasné , budem Vám k dispozícii počas konzultačných hodín v ZUŠ alebo online, mailom , alebo telefónom. Na konzultácie je nutné sa ohlásiť vopred.:

utorok : 16 .00 - 18.00

streda :  17.30 - 18.30

Úlohy mi prosím posielajte cez aplikáciu Messenger , alebo na mail

Verím , že spoločne túto ťažkú dobu zvládneme a čoskoro sa uvidíme všetci v škole na riadnom vyučovaní , pretože prirodzený kontakt učiteľa a žiaka je  pre pochopenie učiva  jeden z najdôležitejších.

S pozdravom  učiteľ HN

Dvorský

tel. kontakt : 0904892530


OZVITE SA MI

Píšte mi na mailovú adresu  : 

stanley.dvorsky@gmail.com 

úlohy môžete poslať odfotené cez mail