44 . týždeň : ( 26 10 . - 29 . 10. 2020 )

Učebná látka : Nemecká hudba ,  americká hudba  a anglická hudba , poľská   a slovenská 

 hudba ( PZ  str.   42- 44 )

Nemecká hudba - predstavitelia :

Paul Hindemith
- nemecký violista , dirigent a hudobný skladateľ
- patril medzi popredných skladateľov avantgardnej hudby 1. polovice 20. storočia
- bol všestranným hudobníkom , ktorému sa v 20. - 30. rokoch 20. storočia málokto vyrovnal
- pôsobil ako profesor skladby na Yaleovej a Harvardovej univerzite
- jeho skladby boli inšpirované džezom - Ragtime, Boston
- písal aj toccaty či fúgy
- významné diela : cyklus 15 piesní Život  Márie
opera : Maliar Mathis 
Hudobná ukážka : youtube : Ragtime

Carl Orff
- nemecký skladateľ a hudobný pedagóg, známy pre svoju kantátu Carminu buranu
- ako pedagóg presadzoval spojenie hudobnej výchovy s výchovou pohybovou
- uznávaný  je dodnes jeho hudobno - výchovný systém Schlwerk ( Orffová škola )
Hudobná ukážka : youtube : Carmina burana

Americká hudba

- osobnosťou  americkej hudby bol George Gershwin

- jeho prínos vo svete hudby : prepojil klasickú a tanečnú hudbu a vytvoril symfonický jazz, čo ovplyvnilo i európsku hudbu

- väčšinu svojich vokálnych a a scénických diel napísal spoločne  so svojim starším bratom a textárom Irom Gershwinom

- najznámejšie diela : opera :  Porgy a Bess , Rapsódia v modrom , Summertime

Hudobná ukážka : youtube : Rapsódia v modrom

Anglická hudba 

Benjamin Britten
- kompozičný štýl tohto anglického skladateľa ovplyvnila staroanglická tvorba Henryho Purcella
- inšpiroval ho anglický folklór, ktorý je v jeho skladbách prítomný a  talianská opera 19. storočia - predovšetkým Rossiniho diela
- tvorba : orchestrálna suita Planéty, Žobrácka opera , Sprievodca mladého človeka orchestrom, Prostá symfónia

Hudobná ukážka : youtube : Cantus in memoriam


Poľská hudba
- snaha o uplatnenie národného folklóru tak , aby vznikla novodobá národná škola
Karol Szymanowski
- je považovaný za člena modernistického hnutia Mladé Poľsko z konca 19. a začiatku 20. storočiav a za jedného  z najväčších poľských skladateľov
-   jeho  štýl sa pohybuje na hranici tonality a preto ho často spájajú s českým skladateľom Leošem Janáčkem 
- tvorba : Stabat Mater - vokálne dielo , 4 symfónie , husľové koncerty , klavírne skladby, mazurky , poľské tance,
komorné diela
Hudobná ukážka : youtube : Mazurka op. 50 No 1 - 4

Slovenská hudba
- rozvoj po vzniku Československej republiky
- priekopníkom bol Víteslav Novák ( ako profesor kompozície na pražskom konzervatóriu vychoval celú zakladateľskú generáciu slovenských autorov: Alexandra Moyzesa , Eugena Suchoňa , Jána Cikkera , Dezidéra Kardoša

Hudobné ukážky : youtube :     A. Moyzes : Gemer Dances, Suita for orchestra Op. 51
                                                     E. Suchoň : Ked´ sa vlci zišli
                                                     D. Kardoš : Bagately op. 18, 16. bagatela

Úlohy : 

- naštudujte si nové učivo  ( PZ  str . 42- 44 ) a zopakujte hudbu vo Fr., Tal. a Španielsku

43 . týždeň : ( 19. 10. - 23 . 10. 2020 )

Učebná látka : Úvod do problematiky hudby 20. storočia , hudba v prvej polovici 20. storočia vo Francúzsku , Taliansku a Španielsku ( PZ str. : 40 - 42 )

- v prvej polovici 20. storočia vznikajú nové hudobné smery  - neofolklorizmus  , futurizmus , neoklasicizmus, impresionizmus , expresionizmus

- po 1. svetovej vojne sa prejavuje vplyv americkej jazzovej hudby

Francúzska hudba

- kultúrnym centrom bol - Paríž

- formovanie skupiny 6 skladateľov  - Parížska šestka  ( z tejto skupiny vynikli  najmä Eric Satie , Arthur Honegger , Francis Poulenc , Darius Milhaud )

- vzorom Parížskej šestky bolo umenie na pomedzí baroka a ranoklasicistickej hudby

- významnou osobnosťou bol aj Albert Roussel

Hudobná ukážka : youtube : Najlepšie skladby 

Talianska

 Španielska hudba

- skladateľ Ottorino Respighi kladie dôraz na inštrumentálnu hudbu a preferuje starú hudbu ( renesančnú , stredovekú )

Hudobná ukážka : youtube : Gloria Campaner

Španielska hudba

- predstaviteľ Manuel de Falla  prehlbuje odkaz Isaaca Albéniza

Joaquín Rodrigo  sa preslávil tým , že zrovnoprávnil gitaru s ostatnými nástrojmi tzv. hudby

Hudobná ukážka : youtube : Isaac Albéniz: Asturias for piano end Orchestra

,                                                                        La soirée dans Grenade

                                                Joaquín Rodrigo  : Concierto de Aranjuez            

Úlohy :

- naštudujte si úvod do problematiky hudby 20. storočia , hudba v prvej polovici 20. storočia vo Francúzsku , Taliansku a Španielsku (PZ 40 - 42 ) a vypočujte si  dané hudobné ukážky na youtube.  

42 . týždeň : ( 12. 10. - 16 . 10. )

Učebná látka : Akordy a ich obraty, určovanie tónin akordov

Úlohy :

- správne zakrúžkuj dané obraty akordov , kvintakordy

- urč označenie akordu a jeho tóninu

- doplň  obraty akordu

-  doplň označenie akordov a tóninu

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger