44. týždeň : ( 27 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Opakovanie intervalov ( PZ str. 14 - 16 )

interval - výšková vzdialenosť medzi 2 tónmi

- základné intervaly : čisté ( č.1 , č. 4 , č. 5 , č. 8 )

veľké ( v .2 , v . 3 , v .6 , v . 7 )

- odvodené intervaly vznikajú zvýšením , alebo znížením základných intervalov :

dvzm - zm - č - zv - dvzv

zm - m - v - zv - dvzv

harmonický interval - tóny znejú súčasne

melodický interval - tóny znejú za sebou ( str. 14.)

Úlohy :
1. vypracujte úlohy na str. 15, 16 okrem spodných intervalov str. 162. úlohu mi prosím pošlite na nový školský g mail

43 . týždeň : ( 20. 10. 2020  )

Učebná látka : Enharmonické tóny , rozdelenie stupníc ( pracovný zošit  (PZ ) str . : 11 - 13 )

Enharmonické tóny - sú tóny , ktoré rovnako znejú  , ale ináč sa píšu  ( h - ces , fis - ges , b - as , dis - es )

Úlohy :
- doplň názvy durových stupníc  a napíš durové stupnice (PZ str. 11 - celá )
- doplň názvy molových stupníc a napíš molové stupnice ( PZ str. 12 - celá )

- doplň názvy cirkevných stupníc (PZ str . 13 - celá )

 pomôcka :

dórska  - tvoríme  ju z molovej stupnice a má zvýšený 6 .stupeň

frygická  - tvoríme  ju z molovej stupnice a má znížený 2 .stupeň

lydická - tvoríme ju z durovej stupnice a má zvýšený 4. stupeň

mixolydická - tvoríme ju z durovej stupnice a má znížený 7. stupeň

pentatonická  - má 5 stupňov ( správne znenie : c - d - e - g - a - c )

stupnica chromatická obsahuje iba poltóny a celotónová obsahuje iba celé tóny

- vypracované úlohy z ( PZ :  11 - 13 ) mi pošlite mailom , alebo cez messenger


42 . týždeň : ( 12. 10 . - 16 . 10 . )

Učebná látka : Dĺžky nôt a ich zápis , pravidelné a nepravidelné delenie nôt

- základné dĺžky nôt môžeme predlžiť rôznymi spôsobmi : bodkou za notou , ligatúrou , fermatou ( korunkou )
Ligatúra - oblúčik , ktorý spája 2 noty rovnakej výšky . Prvú notu hráme , druhú nehráme , ale vydržíme jej rytmickú hodnotu
Bodka za notou - predlžuje  hodnotu noty o jej polovicu
Korunka ( fermata ) - predlžuje hodnotu noty približne o polovicu
Pravidelné delenie dvojdielne  - vzniká rozdelenim noty na dve rovnako dlhé noty polovičnej hodnoty ( PZ: str. 6)
Pravidelné delenie trojdielne - vzniká rozdelením noty na tri rovnako dlhé noty tretinovej  hodnoty  ( PZ: str. 6)
Nepravidelné delenie  - nepravidelným delením najčastejšie vzniknú trioly
Úlohy :
1. vytlieskajte  rytmické cvičenia ( PZ str. 4 .)
2. vytvorte  8 taktové rytmické cvičenie s použitím ligatúry, bodky za notou , trioly
- takty sa nesmú opakovať

3.  odpovede mi pošlite na Messenger , alebo  na mail : stanley.dvorsky@gmail.com